شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خداحافظ براي هميشه
درب کنسرو بازکن برقی
رضا شيبك
81 امتیاز
12 برگزیده
1204 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رضا شيبك عضو گروهی نیست
vertical_align_top