شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ خداحافظ براي هميشه
چراغ جادو
رضا شيبك
79 امتیاز
12 برگزیده
1206 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رضا شيبك عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top