شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *يكم بيشتر هواي اينايي كه الکي زياد ميخندن و ميخندوننُ داشته باشيد ، . . . . . . . . . . . . . . . اينا تو تنهايشون بيشتر غصه مي خورن ..."!*
ايمان
اره واقعا
مرتضي -2
واقعا آره
mp3 player شوکر
رضا شيبك
81 امتیاز
12 برگزیده
1204 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رضا شيبك عضو گروهی نیست
vertical_align_top